นโยบายการคืนสินค้า

 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิม (โดยปิดสนิท และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากเรา เรายินดีที่จะให้ท่านเปลี่ยนสินค้าอื่นได้ในแบรนด์ EXXE’, Nutrimaster, Concept และ Clearasoft โดยไม่มีการคืนเงินจากบริษัท
 2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว
 3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า
 4. สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจากบริษัท
 5. เราจะยอมรับการคืนสินค้าที่ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หากปัญหานี้เกิดขึ้นโปรดติดต่อเราเพื่อให้เราตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา สินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่า 20% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาล (เพื่อป้องกันการแอบอ้าง) ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้ท่านเปลี่ยนสินค้าอื่นได้ในแบรนด์ EXXE’, Nutrimaster, Concept และ Clearasoft โดยไม่มีการคืนเงินจากบริษัท
 6. การขอเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ crm@fcpco.com สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์
 7. เราไม่รับการเปลี่ยนในกรณีต่อไปนี้:
  • 1) สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจากช่องทางการขายของบริษัท
  • 2) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว (ไม่รวมอาการแพ้)
  • 3) สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า
  • 4) ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท
  • 5) ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า